• Mộng thấy rồng con: 12 – 78
  • Mơ thấy rồng bơi dưới nước: 38 – 03
  • Chiêm bao thấy rồng chặn trước cửa: 78 – 39
  • Mơ thấy rồng nhả ngọc: 52 – 38
  • Mộng thấy rồng bay vào chợ: 16 – 09
  • Chiêm bao thấy rồng đang ngủ: 14 – 04