• Giấc mơ thấy mình đang đi trên mặt nước anh em đánh nhanh số may mắn 61, 54 hoặc 87.
  • Mộng thấy mình đang nghịch nước đánh cặp 16, 61, 86, lô hoặc đề đều dễ ăn.
  • Mơ thấy nước mắt hoặc nhìn thấy nước mắt ai đó khóc đừng bỏ qua cặp 2 số 85, 87.
  • Mộng thấy nước tiểu hoặc nhiều hũ đựng nước tiểu nhớ ngay cặp 69 và 96.