• Ngủ thấy nước lụt ngập đường tràn khắp nơi đánh con 11 hoặc 69.
  • Mơ thấy nước lụt dâng cao đánh con 29.
  • Nằm mơ thấy nước lụt dâng mênh mông khắp nơi đánh con 10.
  • Mơ thấy mình bị nước lũ cuốn trôi đánh con 41.
  • Mơ thấy lũ lụt đang tiến về phía mình đánh con 12 hoặc 13.