Đối với game Tiến Lên Miền Nam, ngoài sở hữu 5 đôi thông thì những trường hợp dưới đây cũng được tính là tới trắng:

  • Sở hữu một sảnh rồng: Nghĩa là bộ bài được chia có giá trị các lá liên tiếp từ 3 cho đến heo (2): 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – J – Q – K – A – 2.